Lexington takes down TCA

JACKSON, Tenn — The Lexington Tigers took down TCA, 11-7.