Middleton falls at home to MASE

MIDDLETON, Tenn. — The Middleton Tigers fell to MASE, 84-58.