Lexington takes down South Gibson

MEDINA, Tenn — Lexington defeats South Gibson, 9-5.

Categories: Game Highlights